Chilkat Examples

ChilkatHOMEAndroid™Classic ASPCC++C#Mono C#.NET Core C#C# UWP/WinRTDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLVisual FoxProJavaLianjaMFCObjective-CPerlPHP ActiveXPHP ExtensionPowerBuilderPowerShellPureBasicCkPythonChilkat2-PythonRubySQL ServerSwift 2Swift 3/4TclUnicode CUnicode C++Visual Basic 6.0VB.NETVB.NET UWP/WinRTVBScriptXojo PluginNode.jsExcelGo

PHP ActiveX Examples

Web API Categories

ASN.1
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
ECC
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip
HTML-to-XML/Text

HTTP
HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
OneDrive
OpenSSL
Outlook
PEM
PFX/P12
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(PHP ActiveX) Examing the MIME Nesting Structure

Demonstrates the GetStructure method to examine the nesting structure of a MIME document. The MIME data file used in this example is available at MIME Sample File.

Chilkat ActiveX Downloads

ActiveX for 32-bit and 64-bit Windows

Note: The php_com_dotnet.dll may need to be enabled inside of php.ini.

<?php

// This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
// See Global Unlock Sample for sample code.

$mime = new COM("Chilkat_9_5_0.Mime");

$success = $mime->LoadMimeFile('qa_data/mime/sampleMime.txt');
if ($success != 1) {
  print $mime->LastErrorText . "\n";
  exit;
}

// Examine the structure in text format:
$txtStruct = $mime->getStructure('text');
print $txtStruct . "\n";

// The MIME structure as indented text is:
// multipart/alternative
//   text/plain
//   multipart/related
//     text/html
//     image/jpeg
// 

// Now examine the structure in XML format:
$xmlStruct = $mime->getStructure('xml');
print $xmlStruct . "\n";

// The MIME structure as XML is:
// <multipart-alternative>
//   <text-plain />
//   <multipart-related>
//     <text-html />
//     <image-jpeg />
//   </multipart-related>
// </multipart-alternative>

// --------------------------------------------------------------
// The MIME sample file loaded at the beginning of this example
// contains the following MIME:

// Subject: Test email.
// Content-Type: multipart/alternative;
// 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
// MIME-Version: 1.0
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
// Content-Transfer-Encoding: 7bit
// 
// This is a test.
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: multipart/related;
// 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: text/html; charset="utf-8"
// Content-Transfer-Encoding: 8bit
// 
// <html><head>
// <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
//  </head>
//  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
//   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
//  </body>
// </html>
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
// Content-Transfer-Encoding: base64
// Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
// Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
// 
// /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
// NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
// YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
// Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
// AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
// NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
// pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
// Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
// enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
// xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
// DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
// AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
// QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
// EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
// 

?>

 

© 2000-2019 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.