Chilkat Examples

ChilkatHOMEAndroid™Classic ASPCC++C#Mono C#.NET Core C#C# UWP/WinRTDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLVisual FoxProJavaLianjaMFCObjective-CPerlPHP ActiveXPHP ExtensionPowerBuilderPowerShellPureBasicCkPythonChilkat2-PythonRubySQL ServerSwift 2Swift 3/4TclUnicode CUnicode C++Visual Basic 6.0VB.NETVB.NET UWP/WinRTVBScriptXojo PluginNode.jsExcelGo

DataFlex Examples

Web API Categories

ASN.1
Amazon EC2
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
ECC
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip

HTML-to-XML/Text
HTTP
HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
OneDrive
OpenSSL
Outlook
PEM
PFX/P12
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(DataFlex) Save a MIME Body to a File

Demonstrates how to save a MIME body to a file. The MIME data file used in this example is available at MIME Sample File.

Chilkat ActiveX Downloads

ActiveX for 32-bit and 64-bit Windows

Use ChilkatAx-9.5.0-win32.pkg

Procedure Test
  Handle hoMime
  Boolean iSuccess
  Variant vPTxt
  Handle hoPTxt
  Variant vMpRelated
  Handle hoMpRelated
  Variant vPHtml
  Handle hoPHtml
  Variant vPJpg
  Handle hoPJpg
  String sTemp1

  // This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
  // See Global Unlock Sample for sample code.

  Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoMime
  If (Not(IsComObjectCreated(hoMime))) Begin
    Send CreateComObject of hoMime
  End

  // The contents of this MIME file are shown below, 
  // and is also available at https://www.chilkatsoft.com/sampleMime.txt
  Get ComLoadMimeFile Of hoMime "qa_data/mime/sampleMime.txt" To iSuccess
  If (iSuccess <> True) Begin
    Get ComLastErrorText Of hoMime To sTemp1
    Showln sTemp1
    Procedure_Return
  End

  // The MIME used in this example has the following nested structure
  // 
  // multipart/alternative
  //   text/plain
  //   multipart/related
  //     text/html
  //     image/jpeg
  // 

  // This example will save each of the non-multipart parts.
  // It will create three files -- a .txt, .html, and .jpg.

  // Save the body of the text/plain part.
  Get ComGetPart Of hoMime 0 To vPTxt
  If (IsComObject(vPTxt)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoPTxt
    Set pvComObject Of hoPTxt To vPTxt
  End
  Get ComSaveBody Of hoPTxt "qa_output/textPart.txt" To iSuccess
  Send Destroy of hoPTxt

  // Save the HTML part.
  Get ComGetPart Of hoMime 1 To vMpRelated
  If (IsComObject(vMpRelated)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoMpRelated
    Set pvComObject Of hoMpRelated To vMpRelated
  End
  Get ComGetPart Of hoMpRelated 0 To vPHtml
  If (IsComObject(vPHtml)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoPHtml
    Set pvComObject Of hoPHtml To vPHtml
  End
  Get ComSaveBody Of hoPHtml "qa_output/htmlPart.html" To iSuccess
  Send Destroy of hoPHtml

  // Save the JPG binary data. (The data is automatically base64 decoded prior to saving.)
  Get ComGetPart Of hoMpRelated 1 To vPJpg
  If (IsComObject(vPJpg)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoPJpg
    Set pvComObject Of hoPJpg To vPJpg
  End
  Get ComSaveBody Of hoPJpg "qa_output/jpgPart.jpg" To iSuccess
  Send Destroy of hoPJpg

  Send Destroy of hoMpRelated

  // --------------------------------------------------------------
  // --------------------------------------------------------------
  // The MIME sample file loaded at the beginning of this example
  // contains the following MIME:

  // Subject: Test email.
  // Content-Type: multipart/alternative;
  // 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
  // MIME-Version: 1.0
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
  // Content-Transfer-Encoding: 7bit
  // 
  // This is a test.
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: multipart/related;
  // 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: text/html; charset="utf-8"
  // Content-Transfer-Encoding: 8bit
  // 
  // <html><head>
  // <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  //  </head>
  //  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  //   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
  //  </body>
  // </html>
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
  // Content-Transfer-Encoding: base64
  // Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
  // Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
  // 
  // /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
  // NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
  // YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
  // Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
  // AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
  // NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
  // pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
  // Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
  // enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
  // xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
  // DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
  // AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
  // QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
  // EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
  // 


End_Procedure

 

© 2000-2020 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.