Chilkat Examples

ChilkatHOMEAndroid™Classic ASPCC++C#Mono C#.NET Core C#C# UWP/WinRTDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLVisual FoxProJavaLianjaMFCObjective-CPerlPHP ActiveXPHP ExtensionPowerBuilderPowerShellPureBasicCkPythonChilkat2-PythonRubySQL ServerSwift 2Swift 3,4,5...TclUnicode CUnicode C++Visual Basic 6.0VB.NETVB.NET UWP/WinRTVBScriptXojo PluginNode.jsExcelGo

DataFlex Examples

Web API Categories

ASN.1
Amazon EC2
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Azure Table Service
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
ECC
Ed25519
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud SQL
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip

HTML-to-XML/Text
HTTP
HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
MS Storage Providers
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
Office365
OneDrive
OpenSSL
Outlook
PEM
PFX/P12
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(DataFlex) Get the Value of a MIME Header Field

Demonstrates how to get the value of a MIME header field. If the header field is not in the top-level MIME header, we must first navigate to the correct MIME part.

Chilkat ActiveX Downloads

ActiveX for 32-bit and 64-bit Windows

Use ChilkatAx-9.5.0-win32.pkg

Procedure Test
  Handle hoMime
  Boolean iSuccess
  Variant vMpRelated
  Handle hoMpRelated
  Variant vPJpg
  Handle hoPJpg
  String sTemp1

  // This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
  // See Global Unlock Sample for sample code.

  Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoMime
  If (Not(IsComObjectCreated(hoMime))) Begin
    Send CreateComObject of hoMime
  End

  // The contents of this MIME file are shown below, 
  // and is also available at https://www.chilkatsoft.com/sampleMime.txt
  Get ComLoadMimeFile Of hoMime "qa_data/mime/sampleMime.txt" To iSuccess
  If (iSuccess <> True) Begin
    Get ComLastErrorText Of hoMime To sTemp1
    Showln sTemp1
    Procedure_Return
  End

  // The MIME used in this example has the following nested structure
  // 
  // multipart/alternative
  //   text/plain
  //   multipart/related
  //     text/html
  //     image/jpeg
  // 

  // Getting the content of a top-level MIME header is easy.
  // MIME header fields are case insensitive.
  Get ComGetHeaderField Of hoMime "subject" To sTemp1
  Showln "Subject = " sTemp1
  Get ComGetHeaderField Of hoMime "mime-version" To sTemp1
  Showln "MIME-Version = " sTemp1

  // To get a MIME header in a sub-part, first navigate to it..
  Get ComGetPart Of hoMime 1 To vMpRelated
  If (IsComObject(vMpRelated)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoMpRelated
    Set pvComObject Of hoMpRelated To vMpRelated
  End
  Get ComGetPart Of hoMpRelated 1 To vPJpg
  If (IsComObject(vPJpg)) Begin
    Get Create (RefClass(cComChilkatMime)) To hoPJpg
    Set pvComObject Of hoPJpg To vPJpg
  End

  Get ComGetHeaderField Of hoPJpg "content-id" To sTemp1
  Showln "JPG Content-ID = " sTemp1
  Get ComGetHeaderField Of hoPJpg "content-type" To sTemp1
  Showln "JPG Content-Type = " sTemp1

  Send Destroy of hoPJpg
  Send Destroy of hoMpRelated

  // --------------------------------------------------------------
  // --------------------------------------------------------------
  // The MIME sample file loaded at the beginning of this example
  // contains the following MIME:

  // Subject: Test email.
  // Content-Type: multipart/alternative;
  // 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
  // MIME-Version: 1.0
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
  // Content-Transfer-Encoding: 7bit
  // 
  // This is a test.
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: multipart/related;
  // 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: text/html; charset="utf-8"
  // Content-Transfer-Encoding: 8bit
  // 
  // <html><head>
  // <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  //  </head>
  //  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  //   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
  //  </body>
  // </html>
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
  // Content-Transfer-Encoding: base64
  // Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
  // Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
  // 
  // /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
  // NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
  // YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
  // Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
  // AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
  // NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
  // pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
  // Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
  // enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
  // xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
  // DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
  // AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
  // QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
  // EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
  // 


End_Procedure

 

© 2000-2020 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.